Zzp Uurtarief Berekenen

Zzp Uurtarief Berekenen

Hoe bepaal ik mijn uurtarief als ZZP er?

Stap 4: het uurtarief – Hoeveel uren bereken je per jaar door aan je klanten? Als je uitgaat van een vijfdaagse werkweek en dertig dagen voor vakantie en feestdagen, blijven er 230 werkdagen in het jaar over. Dat zijn 1.840 uren. Maar je stuurt niet voor al die uren een rekening.

 • Je bent ook tijd kwijt aan klanten vinden, netwerken, administratie en ideeën bedenken.
 • Als startende ondernemer is het mooi als je 50 tot 60% van die 1.840 uren in rekening brengt.
 • In het voorbeeld kom je met 50% declarabele uren uit op een uurtarief van 46.274 euro gedeeld door 920 uren, is 51 euro.

Je berekent over je uurprijs van 51 euro 21% of 9%, afhankelijk van de aard van je dienst. Of je gebruikt een btw-vrijstelling of verleggingsregeling.

Hoeveel moet ik vragen ZZP?

Hoger uurtarief berekenen dan collega zzp’ers – Kijk ook ieder jaar naar je onderscheidend vermogen en je senioriteit. Zijn er weinig concurrenten die kunnen wat jij kan? Dan kun je een hoger uurtarief vragen dan wanneer je de zoveelste bent met dezelfde activiteit.

 1. Een marktonderzoek wijst uit dat zzp’ers in hetzelfde vakgebied gemiddelde uurtarieven hebben van tussen de € 45 en € 65.
 2. De zzp’er in ons rekenmodel heeft de nodige ervaring en besluit daarom te kiezen voor een uurtarief van € 60,-.
 3. Iets hoger dan het gemiddeld uurtarief en hoog genoeg om al zijn kosten te kunnen betalen.

Omdat hij nu bij opdrachtgevers werkt voor een uurtarief van € 55,- gaat hij om een hoger uurtarief vragen.

Hoe bereken ik mijn uurprijs?

Berekening uurtarief zzp – We hebben nu de kosten, leefgeld, belastingen en werktijden langs zien komen. Hoe gaan deze getallen je helpen om je uurtarief te bepalen?

You might be interested:  Terugverdientijd Hybride Warmtepomp Berekenen
Per maand Per jaar
Zakelijke kosten € 750,- € 9.000,-
Leefbedrag € 2.000,- € 24.000,-
Vakantiegeld (8%) € 160,- € 1.920,-

Je netto-inkomen: € 24.000 + € 1920 = € 25.920 Dit bedrag is 64,45% van je nettowinst, want van je nettowinst moet je 30% reserveren voor inkomstenbelasting en 5,5% voor bijdrage Zvw. Met deze informatie kun je de nettowinst en inkomstenbelasting berekenen:

Nettowinst (100%) € 40.342,-
Inkomstenbelastingen (30%) € 12.102,-
Bijdrage Zvw (5,5%) € 2.220,- (afgrond)
Netto-inkomen (64,45%) € 26.020,-

Neem vervolgens hierbij nog de vaste kosten die je hebt: € 9.000. Het totaal dat je wilt verdienen per jaar is dan: € 9.000 + € 40.342 = € 49.342. Laten we voor het gemak uitgaan van € 50.000 per jaar. Als je vervolgens dat bedrag deelt door het aantal uur dat je per jaar kunt werken, en je hebt je uurtarief. In ons voorbeeld is dat € 50.000 / 1104 = € 45,30 per uur.

Hoeveel mag je als ZZP er verdienen?

Hoeveel mag je als zzp’er belastingvrij verdienen? – Voor werknemers in loondienst die slechts een kleine bijverdienste hebben op jaarbasis, is de Belastingdienst coulant. Je mag in 2022 € 8.700,- belastingvrij bijverdienen. Je betaalt in zo’n geval geen belasting over je freelance inkomsten, maar draagt wel nog steeds loonheffingen af.

 • E ideale mix van freelancen en werken in loondienst= Om de ideale mix tussen freelancen en werken in loondienst te vinden, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.
 • Met name je administratie en belastingzaken vragen extra aandacht.
 • Let goed op of je nog steeds ondernemer bent voor de Belastingdienst als je parttime als zzp’er werkt, houd je freelance inkomen en je salaris in loondienst apart en zet voor jezelf op een rij met welke heffingen en aftrekposten je te maken hebt.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij je administratie? Wij hebben de belangrijkste fiscale zaken voor freelancers op een rij gezet.

Hoeveel verdien je als ZZP er per maand?

Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze? Zzp’ers verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers. Het van een zzp’er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2020 gemiddeld 39,5 duiz end euro. Voor zmp’ers lag dit op 61,9 d uizend euro. Het doorsnee of mediane inkomen als zelfstandige komt voor beide groepen lager uit, respectievelijk 29,0 duiz end en 50,2 duize nd euro.

 1. Dat voor beide groepen het gemiddelde en mediane inkomen relatief ver uit elkaar liggen, geeft aan dat er ook grote verschillen zijn binnen de groepen zzp’ers en zmp’ers in het inkomen dat ze verdienen met hun werk als zelfstandige.
 2. Dit blijkt uit cijfers over inkomen en vermogen van zelfstandigen in 2020.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel factoren samen. Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp’ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op 63,0 duize nd euro. Daarna volgen de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed en de informatie en communicatie.

Het minst verdienen zzp’ers in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie, de horeca en de overige dienstverlening. In deze bedrijfstakken is het mediane jaarinkomen als zelfstandige lager dan 15 duizend euro. Naast het soort werk spelen ook factoren mee als het aantal gewerkte uren, ervaring en het beroepsniveau.

Het runnen van een bedrijf als zelfstandige vergt veelal investering van kapitaal, ofwel, Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van landbouwgrond of het inkopen van voorraden voor een winkel. Met het inkomen dat men verdient, kan men het vermogen ook verder uitbouwen.

 • Zzp’ers beschikken over een mediaan bedrijfsvermogen van 27,2 duiz end euro.
 • Voor zmp’ers ligt dit op 111,6 duiz end euro.
 • Evenals bij het inkomen dat zelfstandigen verdienen zijn er ook hier grote verschillen tussen bedrijfstakken.
 • Het grootste bedrijfsvermogen hebben zzp’ers in de landbouw.
 • Het mediane vermogen is hier 452,3 duiz end euro.

Het kleinste bedrijfsvermogen is er vooral bij zzp’ers in dienstverlenende bedrijfstakken waar kapitaalinvesteringen minder noodzakelijk zijn, zoals het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. Het mediane bedrijfsvermogen van zzp’ers bedraagt hier minder dan 13 duize nd euro.

Link StatLine –

: Hoeveel verdienen zzp’ers en hoeveel vermogen hebben ze?

Wat verdient een ZZP er netto in de zorg?

Wat verdient een zzper in de zorg gemiddeld per maand? – Gemiddeld is het zzp in de zorg uurtarief zo’n € 40. Dit is een tarief waarbij zij voldoende verdienen om zichzelf te verzekeren en een periode van tegenslag kunnen financieren. Daarnaast laat het ook voldoende ruimte om te sparen voor later.

Stel dat een ZZPer in de zorg 1400 uur facturabel werkt per jaar a € 40 per uur. De belastingdruk op een eenmanszaak is een stuk minder dan in een dienstverband. Via deze tool van Berekenhet kun je dit eenvoudig uitrekenen. Stel dat we € 500 aan kosten per maand rekenen, dan geven we dus zo’n 10% van de € 56.000 omzet aan kosten uit.

Als de Belastingdienst je als ondernemer ziet, dan heb je recht op kortingen en hou je uiteindelijk per maand netto € 3237 netto over per maand. Het uurtarief zzp zorg 2021 of 2022 is overigens niet voor iedereen gelijk. Dit hangt onder andere af van je opleiding en werkervaring.

Welke kosten betaal je als ZZP?

Als zzp’er heb je te maken met andere belastingen en premies, aftrekposten en subsidies dan als werknemer. Je moet bijvoorbeeld btw (omzetbelasting) in rekening brengen en afdragen aan de Belastingdienst. Ook betaal je premie voor de Zorgverzekeringswet. Let erop dat je belastingen vaak pas achteraf betaalt.

Wat verdient goed als ZZP er?

Salaris Tarief Jaar Maand Tweewekelijkse Week Dag Uur Hoeveel verdient een Zzp er in Nederland? Gebaseerd op 198 salarissen Het gemiddelde zzp er salaris in Nederland is € 55.819 per jaar of € 28,63 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 33.150 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 78.083 per jaar.